skip to Main Content

התהליך בדור טו אירופה

החברה הגדולה והמקצועית בישראל לאזרחות אירופאית

שלב ה


אישור בקשת האזרחות בפורטוגל

 • הנפקת תעודת לידה פורטוגלית
 • קבלת האזרחות הנכספת!

שלב ד


הגשת התיק לממשלת פורטוגל

 • תשלום כל האגרות הרלוונטיות
 • שליחת התיק למשרד הפנים הפורטוגלי
 • קבלת מספר בקשה ממשלת פורטוגל
 • מעקב מול רשויות פורטוגל עד אישור הבקשה

שלב ג


קבלת האישור והכנת הבקשה

 • קבלת אישור רשמי מהקהילה היהודית בפורטוגל
 • תרגום המסמכים הרלוונטיים לפורטוגזית
 • אשרור מסמכים על ידי הרשויות המוסמכות לכך
 • חתימת נוטריון על מסמכים לפני שליחה

שלב ב


אישור עקרוני מהקהילה היהודית

 • ארגון המסמכים הנדרשים והגשת בקשה רשמית לקהילה היהודית בפורטוגל
 • שליחת התיק לקבלת אישור עקרוני מהקהילה היהודית בפורטוגל
 • תשלום האגרה לקהילה היהודית וקבלת האישור העקרוני

שלב א


תחילת התהליך

 • בדיקת זכאות מקיפה
 • פגישת ייעוץ ותחילת עבודה

השאר פרטים לשיחת ייעוץ חינם

Contact Us

לבדיקת זכאות ללא עלות:

Contact Us
077-805-0879
בואו נדבר